Feedbackmodel van John Hattie & Helen Timperley: van novice tot gevorderde

Home/Instructie/Feedbackmodel van John Hattie & Helen Timperley: van novice tot gevorderde

Feedbackmodel van John Hattie & Helen Timperley: van novice tot gevorderde

In een recente publicatie van John Hattie en collega’s zag ik de volgende matrix met prompts voor feedback. Het is gebaseerd op het vaak geciteerde feedbackmodel van Hattie en Timperley (2007). Een zinvol schema, al zou je je kunnen afvragen of onder de noemer feedback  niet veel elementen staan die we ook als instructie in ruimere zin kunnen zien. Het stellen van doelen, het gebruiken van advance organizers, scaffolding e.d. komen allemaal duidelijk aan bod. Dat maakt feedback tot een van de meest fuzzy concepten om eenduidig te onderzoeken. De grootste verdienste van dit schema is dat het concepten als feed-up, feed-forward concreter benoemt voor de gebruiker.

Het abstract van de studie

The present study used an established model of feedback (Hattie & Timperley, 2007) as a framework to explore which types and levels of feedback are most common in the upper primary classroom. Results demonstrate that feedback was predominantly directed toward the task level and that feed forward, information about the next steps for learning, was the least occurring feedback type in the classroom. Based upon research and findings, the authors propose a conceptual matrix of feedback that bridges research to practice with the aim of feedback being a driver to promote improvement.

 

Brooks, C., Carroll, A., Gillies, R. M., & Hattie, J. (2019). A Matrix of Feedback for Learning. Australian Journal of Teacher Education44(4), 2.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research77(1), 81-112.

By | 2019-06-01T07:56:35+00:00 Juni 1st, 2019|Instructie|0 Comments

Leave A Comment