Breng chocolade mee voor je leerlingen …

Home/Onderzoek/Breng chocolade mee voor je leerlingen …

Breng chocolade mee voor je leerlingen …

… als je wil dat ze je lessen beter evalueren. Dat was de take-away van dit onderzoek. Een beetje lachwekkend, zou je denken, maar

“De resultaten van de eindevaluaties van het onderwijs worden door faculteiten ernstig genomen en maken deel uit van een basis voor de aanwerving van academisch personeel, de verdeling van de middelen en de wijziging van de curricula. Er bestaat echter enige twijfel over de vraag of deze evaluatie-instrumenten de kwaliteit van de cursusinhoud, het onderwijs en de kennisoverdracht nauwkeurig meten. We onderzochten of het aanbieden van chocoladekoekjes als inhoudelijke, niet-inhoudelijke interventie de resultaten van SET beïnvloedt.”

Zelfde leraren, zelfde doelgroep, maar de helft van de groepen kreeg dus chocolade aangeboden tijdens een les. Wat waren de resultaten?

In totaal hebben 112 studenten het evaluatieformulier ingevuld. De cookiegroep beoordeelde docenten significant beter dan de controlegroep (113,4 ± 4,9 versus 109,2 ± 7,3; p = 0,001, effectgrootte 0,68). Het cursusmateriaal werd als beter beschouwd (10,1 ± 2,3 versus 8,4 ± 2,8; p = 0,001, effectgrootte 0,66) en de totaalscores voor de evaluatie van de cursus waren significant hoger (224,5 ± 12,5 versus 217,2 ± 16,1; p = 0,008, effectgrootte 0,51) in de cookiegroep. De beschikbaarheid van chocoladekoekjes had een belangrijk effect op de evaluatie van de cursus. Deze bevindingen zetten vraagtekens bij de geldigheid van studentenevaluaties en het gebruik ervan bij het nemen van algemene beslissingen binnen een faculteit.

Nu, dit is lang niet het eerste en enige onderzoek dat ernstige vragen stelt bij de geldigheid van studentenevaluaties. We kunnen misschien ook stellen dat chocolade leerbevorderend werkt? Voor alle duidelijkheid, dit betekent niet dat studenten niet gehoord moeten worden, het blijft waardevol om studenten een stem te geven in hun onderwijs maar we weten ondertussen ook al lang dat ‘judgments of learning’ (het beoordelen van je eigen leren) onderhevig is aan verschillende subjectieve biases (zie daarover vb het werk van Koriat, Soderstrom, Kornell …). Dus opletten: de leraar die goodies voorziet, wordt misschien beter beoordeeld, maar die evaluatie is niet in sé gekoppeld aan onderwijskwaliteit. Maar voor alle veiligheid toch maar die chocolade meebrengen de laatste les 😉

Bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/medu.13627 

 

 

 

 

By | 2018-10-21T11:47:58+00:00 Oktober 21st, 2018|Onderzoek|0 Comments

Leave A Comment