Formatief evalueren en effectieve leerstrategieën.

Home/Lezingen/Formatief evalueren en effectieve leerstrategieën.

Formatief evalueren en effectieve leerstrategieën.

Vorige week gaf ik op het congres voor toetsen en examineren in Utrecht een keynote over de relatie tussen formatief evalueren en effectieve leerstrategieën.

Het is het bewandelen van een moeilijke grens. Ik schreef al over formatief assessment in deze blog. De verbinding met effectief leren is niet altijd eenduidig. We weten dat een aantal effectieve leerstrategieën, zoals spacing, retrieval en interleaving er voor kunnen zorgen dat de momentane prestaties niet optimaal zijn. Ze zijn echter voordelig voor het leren op lange termijn. De prestatiemeting die je dus in je klas doet is niet per definitie een goede graadmeter voor toekomstig leren, meer zelfs: een aantal suboptimale strategieën (zoals steeds dezelfde soort oefeningen na elkaar maken) zorgt voor een vals gevoel van succes maar leidt niet naar leren op lange termijn. Ik verduidelijk even met een praktijkvoorbeeld.

Mijn studenten oefenden onlangs een aantal algebraïsche rekenvaardigheden in. Die worden in wiskundehandboeken quasi standaard aangeboden zodat hetzelfde type oefening intens ingeoefend wordt (vb, eerst alle producten van machten, daarna alle machten van machten enz…). Wanneer leerlingen 30 oefeningen van hetzelfde type na elkaar maken, krijgen ze de indruk dat ze het algoritme prima onder de knie hebben, maar niks is minder waar. Het is net het afwisselen van oefentypes (het zogenaamd interleaven) dat tijdens het oefenen initieel voor meer fouten zorgt, maar op lange termijn zorgt voor beter leren: de leerlingen werden per oefening verplicht om na te denken welk algoritme ze moeten volgen. Iets wat niet meer hoeft wanneer steeds dezelfde types oefeningen herhaald worden. Nu kan een leraar die formatief evalueert na een oefeningenles waar je één type oefening hebt behandeld de (foute) conclusie trekken dat de leerlingen het prima onder de knie hebben. Om bij een overhoring een week later plots vast te moeten stellen dat het toch niet allemaal zo vlot liep. In dit geval heeft de leraar dus foute conclusies getrokken uit het formatief evalueren.

Het is dus belangrijk om te beseffen wat we nu juist meten wanneer we formatief evalueren. Soms zegt een formatieve toets nu eenmaal … niets over toekomstig leren. Een aantal aanbevelingen kan je bekijken in mijn slides hieronder en ik verwijs daarbij zeker naar de voorlaatste slide, waar een heel interessant NRO-rapport wordt vermeld dat later dit jaar zal verschijnen.

 

By | 2019-04-03T18:43:40+00:00 April 3rd, 2019|Lezingen|0 Comments

Leave A Comment