Onderzoek

Home/Onderzoek

Breng chocolade mee voor je leerlingen …

… als je wil dat ze je lessen beter evalueren. Dat was de take-away van dit onderzoek. Een beetje lachwekkend, zou je denken, maar

“De resultaten van de eindevaluaties van het onderwijs worden door faculteiten ernstig genomen en maken deel uit van een basis voor de aanwerving van academisch personeel, de verdeling van de middelen en de wijziging van de curricula. Er bestaat echter enige twijfel over de vraag of deze evaluatie-instrumenten de kwaliteit van de cursusinhoud, het onderwijs en de kennisoverdracht nauwkeurig meten. We onderzochten of het aanbieden van chocoladekoekjes als inhoudelijke, niet-inhoudelijke interventie de resultaten van SET beïnvloedt.”

Zelfde leraren, zelfde doelgroep, maar de helft van de groepen kreeg dus chocolade aangeboden tijdens een les. Wat waren de resultaten?

In totaal hebben 112 studenten het evaluatieformulier ingevuld. De cookiegroep beoordeelde docenten significant beter dan de controlegroep (113,4 ± 4,9 versus 109,2 ± 7,3; p = 0,001, effectgrootte 0,68). Het cursusmateriaal werd als beter beschouwd (10,1 ± 2,3 versus 8,4 ± 2,8; p = 0,001, effectgrootte 0,66) en de totaalscores voor de evaluatie van de cursus waren significant hoger (224,5 ± 12,5 versus 217,2 ± 16,1; p = 0,008, effectgrootte 0,51) in de cookiegroep. De beschikbaarheid van chocoladekoekjes had een belangrijk effect op de evaluatie van de cursus. Deze bevindingen zetten vraagtekens bij de geldigheid van studentenevaluaties en het gebruik ervan bij het nemen van algemene beslissingen binnen een faculteit.

Nu, dit is lang niet het eerste en enige onderzoek dat ernstige vragen stelt bij de geldigheid van studentenevaluaties. We kunnen misschien ook stellen dat chocolade leerbevorderend werkt? Voor alle duidelijkheid, dit betekent niet dat studenten niet gehoord moeten worden, het blijft waardevol om studenten een stem te geven in hun onderwijs maar we weten ondertussen ook al lang dat ‘judgments of learning’ (het beoordelen van je eigen leren) onderhevig is aan verschillende subjectieve biases (zie daarover vb het werk van Koriat, Soderstrom, Kornell …). Dus opletten: de leraar die goodies voorziet, wordt misschien beter beoordeeld, maar die evaluatie is niet in sé gekoppeld aan onderwijskwaliteit. Maar voor alle veiligheid toch maar die chocolade meebrengen de laatste les 😉

Bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/medu.13627 

 

 

 

 

By | 2018-10-21T11:47:58+00:00 Oktober 21st, 2018|Onderzoek|0 Comments

Wie wil er betrokken worden bij onderzoek over effectief leren?

De komende maanden en jaren voer ik, samen met Gino Camp, Renate de Groot en Paul Kirschner,  onderzoeken uit over effectieve leerstrategieën, vooral vanuit het standpunt van de leraar. Eerlijk gezegd, er zitten uitdagende projecten bij waar ik heel veel zin in heb. Concrete details kan ik niet geven omdat er aan de onderzoeksopzetten nog dingen kunnen wijzigen. Voor elk van onze onderzoeken heb ik natuurlijk mensen nodig.

Ten eerste voor de experimenten, daar loopt het prima. Voor ons volgend onderzoek heb ik al honderden participanten (beginnende leraren) uit Vlaanderen en Nederland kunnen strikken, en de vraag blijft groeien. Wat voor mij al aantoont dat er vraag-nood is vanuit het werkveld. 

Naast de experimenten zijn er natuurlijk nog extra mensen nodig binnen onderzoek. Ik zoek bijvoorbeeld individuele leraren – scholen – lerarenteams die willen helpen om …

  • materialen te piloteren *wat denkt de praktijk er van*
  • interviewprotocollen te testen *begrijp je mijn vraag zoals ik het bedoel*
  • een onderzoeksopzet te piloteren *verloopt alles zoals ik het gepland heb*
  • soms gewoon eens kritische vriend te zijn *omdat dat de zaken scherp zet*

Voel je hier iets voor en wil je graag (geheel vrijblijvend) op de hoogte worden gehouden van onze onderzoeken omtrent effectief leren, vanuit de bril van de leraar? Geef een seintje (hier mijn contactgegevens, via mail, twitter of LinkedIn) en ik voeg je toe een mijn *pool van geïnteresseerde leraren*, en hou je op de hoogte.

By | 2018-06-06T14:43:06+00:00 Juni 6th, 2018|Onderzoek|1 Comment